АЖИЛД ОРОХ ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ

  • * тэмдэгтэй талбарыг заавал бөглөх шаардлагатай
  • Анкетыг бөглөхдөө бүх асуултанд тодорхой хариулж, үг товчлохгүй байхыг хүсье.
  • Цээж зураг хавсаргах шаардлагатай.
  • Та монгол фонтоор бичнэ үү.
  • Компани өргөдлийг хүлээн авснаар ажилд орохыг хүсэгчийн өмнө ямар нэгэн үүрэг, хариуцлага хүлээхгүй.
* Зураг оруулах (Сүүлийн 3 сарын дотор авхуулсан өнгөт зураг)
Энд дарна уу
* Ажиллаж эхлэх боломжтой хугацаа : * Өргөдлийн маягт бөглөсөн огноо :

Нэг. ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

* Эцэг эхийн нэр : * Өөрийн нэр :
* Одоогийн гэрийн хаяг :
* Оршин суусан хугацаа : Иргэний үнэмлэхний дугаар :
* Төрсөн огноо : * Регистрийн дугаар :
* Төрсөн газар :
* Үндэс угсаа :
* Хүйс :
Эрэгтэй Эмэгтэй
* Гэрийн утас : Ажлын утас :
* Гар утас : * Э-майл :
* Гэр бүлийн байдал :
Гэр бүлтэй Гэр бүлгүй
* Ам бүлийн тоо :
Ам бүлийн гишүүд :/Доор хүснэгтэд зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүсийг бичнэ/
Овог нэр Таны юу болох Нас Хаана ямар ажил эрхэлдэг Утас
1
2
3

Хоёр. БОЛОВСРОЛ

* Суралцсан хугацаа Байгууллага * Сургуулийн нэр * Хаяг * Мэргэжил * Зэрэг цол * Голч дүн
Элссэн Төгссөн
Ерөнхий боловсролын дунд сургууль
Их, дээд сургууль

Гурав. АЖИЛ ЭРХЭЛСЭН БАЙДАЛ

Сүүлийн жилүүдэд ажиллаж /ажиллаж байгаа/ байсан байгууллага, мөн тус хугацаанд олсон мэдлэг, чадвараа хамгийн сүүлд эрхэлсэн ажлаас эхлэн бичнэ үү. / Хувиараа ажил эрхэлж байсан тохиолдолдыг мөн адил бичнэ /
Ажиллаж байсан байгууллагын нэр Албан тушаал Ажилд орсон огноо Ажлаас гарсан огноо Цалингын хэмжээ Гүйцэтгэж байсан чиг үүрэг Гарах болсон шалтгаан
1
2
3

Дөрөв. НЭМЭЛТ МЭРГЭШИЛ, МЭДЛЭГ, УР ЧАДВАР

Сүүлийн жилүүдэд ажиллаж /ажиллаж байгаа/ байсан байгууллага, мөн тус хугацаанд олсон мэдлэг, чадвараа хамгийн сүүлд эрхэлсэн ажлаас эхлэн бичнэ үү. / Хувиараа ажил эрхэлж байсан тохиолдолдыг мөн адил бичнэ /
Гадаад хэлний мэдлэг
Гадаад хэл Сонсож ойлгох Ярих Бичиж орчуулах
1
2
3
Мэдээллийн техник, технологийг ашиглах чадвар
Программ / Технологийн хэрэглээний нэр Ашиглах чадвар
1
2
3
Мэргэшлийн бэлтгэл /Гадаад дотоодод хамрагдсан сургалт, дамжаа/
Хаана ямар байгууллагад Хамрагдсан хугацаа Ямар чиглэлээр Үнэмлэх, сертификатын дугаар
Орсон он сар өдөр Хэд хоног

Тав. БУСАД

Өмнө нь ажиллаж байсан байгууллагынхаа хүний нөөц болон удирдах ажилтнаас хоёр хүний мэдээлэлийг бичнэ үү
Нэр : Нэр :
Албан тушаал : Албан тушаал :
Байгууллага/Компани : Байгууллага/Компани :
Утас : Утас :
Е-mail : Е-mail :
Гавъяа шагнал
Шагналын нэр Шагнагдсан он Хаана ажиллаж, суралцах хугацаанд шагнагдсан
ГЭМТ ХЭРЭГ ҮЙЛДЭЖ БАЙСАН УУ?
Тийм Үгүй
Хэрэв тийм бол ямар хэрэг, хэзээ, хаана үйлдэж байсан? Ял шийтгэл? Хүлээсэн арга хэмжээ?
Ажилтан авах тухай мэдээллийг хаанаас авсан бэ? /Мэдээллийн эх үүсвэр/
Эрүүл мэндийн хувьд анхаарах зүйл байгаа юу?
Та үндсэн мэргэжлээс гадна ямар чиглэлийн ажил хийх сонирхолтой вэ?
Тэмдэглэл: