СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

Монхангай групп нь нийт ажилтан, ажиллагсдынхаа гаргасан амжилтыг нь цаг тухайд нь бодитойгоор үнэлэн урамшуулдаг. Манай компани ажилтан, ажиллагсдаа мэргэжлийн дагуу өсөн дэвжих, мэдлэг туршлагаа бүрэн нээж ур чадвараа нэмэгдүүлэх таатай нөхцлөөр ханган ажилладаг. Бид нөөц бололцоог ажилтан бүрт тэгш олгодог. Бидний амжилт бүтээлийн үндэс бол манай хамт олны хичээл зүтгэл юм.

Монхангай групп нь ажилтанг сонгон шалгаруулахдаа НЭЭЛТТЭЙ бодлого баримталдаг бөгөөд ямагт шинийг эрэлхийлэгч, багаар ажиллах чадвартай, байгууллагын соёлд дасан зохицох чадвар бүхий хэн бүхэнд ажил олгохдоо таатай байдаг.


Ажилтан сонгон шалгаруулах үе шат:
eng  mon