ХЯМД ҮНИЙН БАЯР
МИНИИ сүлжээ дэлгүүрийн бүх салбаруудаар 7 хоног бүрийн амралтын өдрүүдэд байнгын буюу явуулын худалдан авагчиддаа зориулан ХЯМД ҮНИЙН БАЯРЫГ сүүлийн 3-4 жилийн турш тасралтгүй зохион байгуулж байна. ХЯМД ҮНИЙН БАЯР-ын гол зорилго нь иргэд, худалдан авагч нар бараа бүтээгдэхүүний өргөн сонголтон дор, цэвэр аюулгүй орчноос хүнсний эрүүл бүтээгдэхүүнээ авах боломжийг бүрдүүлж өгч байна.
eng  mon