Манай замнал: 
Хэрэглэгчдийн хэрэглээний өртгийг хэмнэж, тэдний амьдралын хэв маягийг баяжуулахад оршино.


Манай зорилго:  
Бүс нутагтаа дэлхийн стандартад нийцсэн жижиглэн худалдаалагч болох


Манай ёс:  
  • Хувь хүнийг хүндэл
  • Манай худалдан авагчдад үйлчил
  • Онц руу тэмүүл


Манай дүрэм:  
  • Дүрэм 1: Хэзээд худалдан авагчийн зөв
  • Дүрэм 2: Хэрэв худалдан авагчийн гарцаагүй буруу бол Дүрэм 1-ийг унш


eng  mon