МИНИИ CARNIVAL амжилттай боллоо.
МИНИИ CARNIVAL амжилттай боллоо.

eng  mon