ШАГНАЛ УРАМШУУЛАЛ

2015

“Хөдөлмөрийг дэмжигч шилдэг байгууллага”-аар шалгарсан

2014

Сүхбаатар дүүргийн “шилдэг аж ахуй нэгж”-ээр шалгарсан

2014

“Нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэгч итгэл хүлээсэн хамт олон” өргөмжлөлөөр шагнагдсан

2011

“Шилдэг татвар төлөгч байгууллага”-аар шалгарсан

2011

Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын нэрэмжит “Хүндэт өргөмжлөл” хүртсэн

2011

“Оны шилдэг байгууллага-аар шалгарсан

2011

“Найдвартай татвар төлөгч” байгууллага

2010

Монголын мэргэшсэн санхүүчдийн “Төгсгөн” холбооны Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс “Хөдөлмөрч хамт олон” өргөмжлөл

2009

Сүхбаатар дүүргийн “Найдвартай татвар төлөгч” байгууллага

2008

“Топ 100” аж ахуйн нэгжийн шагнал

2008

Монголын Топ 100 аж ахуйн нэгжийн шагнал

2006

Монголын Топ 100 аж ахуйн нэгжийн шагнал

2006

Нийслэлийн шилдэг татвар төлөгч “Мөнгөн мод” шагнал

2005

Зах зээлд манлайлагч “Шилдэг маркетингтай байгууллага” шагнал

2003

“Нийслэлийн шилдэг аж ахуйн нэгж” өргөжлөл

2003

Шилдэг аж ахуйн нэгж Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим-ын хүндэт өргөмжлөл

2002

“Үндэсний шилдэг бренд” өргөмжлөл

2002

“Үндэсний шилдэг-100 аж ахуйн нэгж” өргөмжлөл

2001

“Үндэсний шилдэг-100 аж ахуйн нэгж” өргөмжлөл

2001

Монгол Улсын Үйлдвэр Худалдааны яамны хүндэт тэмдэг

2002

Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгийн “Нийслэлийн найдвартай түнш байгууллага”-аар шалгарсан

2002

“Найдвартай татвар төлөгч” байгууллага

2001

“Найдвартай татвар төлөгч” байгууллага

2000

“Найдвартай татвар төлөгч” байгууллага

2000

Олон улсын үзэсгэлэн яармагаас шилдэг бүтээгдэхүүний мөнгөн медаль диплом

2000

Монголын рекламны ассоциациас явуулсан шилдэг реклам шалгаруулах “Призма Вишион” Авардс-2000 наадмаас “Шилдэг нийгмийн реклам” шагнал

eng  mon